Concentratiewerkplek stilte werkplekken

Concentratiewerkplek stilte pod werkplek voor open een mute kantoorinrichting. Ideaal voor werknemers die gebruik maken van een mute flexibele stiltewerkplek pod cube.

Lees meer

Fred Slogan 9

Kirsten Slogan5